Поле, грунт, комбайн, збір урожаю

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ДЛЯ ПІДТРИМКИ І ЗБІЛЬШЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ: внесення органічного добрива в період передпосівної культивації.

Рекомендації по застосуванню Гумату Калію, марки «Відновлювач родючості ґрунтів»

Практичні рекомендації по застосуванню марки «ВІДНОВЛЮВАЧ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ»

Дієвість даного способу полягає в тому що:

 1. гумати здійснюють комплексну дію на ґрунт, яка проявляється в значному поліпшенні його фізичних, хімічних та біологічних якостей;
 2. збільшується кількість і активність природньої мікрофлори;
 3. вода в ґрунтах краще утримується, зменшується її випаровування;
 4.  поживні речовини перетворюються у доступні для рослин форми – в орному шарі ґрунту вміст рухомого фосфору збільшується у 1,5-2 рази, обмінного калію та засвоюваного азоту – у 2-2,5 рази;
 5. природні мікроелементи з солями гуматів утворюють хелатні комплекси, що значно підвищують їх засвоєння рослинами;
 6. рослини швидко укорінюються;
 7. поліпшується кореневе живлення рослин;
 8. збільшується поглинання поживних речовин з мінеральних добрив та ґрунтового розчину;
 9. посилюється ріст і загальний розвиток рослини, підвищується їх стійкість до екстремальних факторів оточуючого середовища.

Рекомендації по застосуванню:

Перед посівом с/г культур, до початку культивації потрібно обробити (обприскати) поверхню ґрунту водним розчином гумату калію марки «Відновлювач родючості ґрунту» з дотриманням норми 2-6 л на 1 га. Норма внесення води – 200-300 л  на 1га.

 • На чорноземах, темно-сірих ґрунтах  зі  значним вмістом природного гумусу норма внесення становить 3-4 л на 300 л води на 1 га;
 • На піщаних  і супіщаних, бідних на гумус ґрунтах норма внесення – 4-5 л на 300 л води  на 1 га;
 • На важких глинистих або засолених ґрунтах норма внесення – 4-6 л на 300 л води на  1 га.

Технологія вирощування с/г культур не змінюється.

Норму основного внесення мінеральних добрив  NРК  можна зменшити на 20–30 %.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *